Mahnas Ashrafnia

 

 

Mahnas Ashrafnia
Doktorandin
 


 

2014 -heute
Promotion zum
Dr. med. am Institut für Klinische Forschung
am Krankenhaus Nordwest

2016
Ärztliche Approbation

2010-2014
Medizinstudium
an der Johann Wolfgang Goethe Universität Frankfurt 

2008-2010
Medizinstudium
an der Universität Regensburg

2006-2008
Ausbildung zur med.-techn. Radiologieassistenten (MTAR)
an der Robert-Gustav-Hufnagel-Schule, Offenbach am Main

zurück zum Team